Utsmyckningar-uppdrag/Interaktiv konst


** Leka post – Virserums konsthall – 2002. Läs mer på www.virserumskonsthall.com
*** Sveriges Tant – Konstprojektet som blev rikskänt med början i Maria Magdalena kyrkan, Stockholm. Bilden, som är 4 m x 180 cm, är nu permanent inköpt och visas på Arbetets Museum i Nörrköping. Doktorsavhandling har skrivits i ämnet och nu blir Den Svenska Tanten helfigursskulptur i brons i Växjö 2005.
**** Rockneby aktivitetshus, Kalmar kommun, 2012 ”Med många bollar i luften” Blästrat planglas 7x5m spegelfolierade glasbollar.